• Η Παρουσίαση του Βασιλιά Φέρνει Απελευθέρωση στους Φυλακισμένους