• Η Εκλογή που Εξασφαλίζει Ζωή με Αληθινή Ειρήνη και Ασφάλεια