• Ο Θεός Εκθέτει τον Σκοπό τον για τον Άνδρα και τη Γυναίκα