• Ο «Αιώνιος Σκοπός» τον Θεού Πραγματοποιείται στον Κεχρισμένο Του