• Εξακρίβωσις της Ανθρώπινης Γενεαλογικής Γραμμής του «Σπέρματος»