• Γιατί Πολλοί από Εκείνους που Ζουν Τώρα Έχουν την Ευκαιρία να μη Πεθάνουν Ποτέ