• Η Αμαρτία Αφαιρεί την Ευτυχία από το Ανθρώπινο Γένος