• Αναγνώριση της Ταυτότητας του Μεσσία, του Βασιλιά