• ‘Πάλη Ενάντια στις Πονηρές Πνευματικές Δυνάμεις’