• Μπορούν οι Άνθρωποι να Φέρουν Διαρκή Ειρήνη και Ασφάλεια;