• Τακτοποίηση Λογαριασμών για τη Χρησιμοποίηση των Κεφαλαίων του Χριστού