• Ο «Άρχων Ειρήνης» Στρέφεται σ’ Εκείνους που Είναι Έξω από τη Νέα Διαθήκη