• Μάρτυρες του Ιεχωβά—Η Χειρουργική/Ηθική Πρόκληση