• Αίμα: Τίνος Είναι η Επιλογή και Τίνος η Συνείδηση Περιλαμβάνεται;