• Μελέτη Αριθμός 9—Η Αρχαιολογία και το Θεόπνευστο Υπόμνημα