• Δέκα Λεπροί Θεραπεύονται στο Τελευταίο Ταξίδι του Ιησού προς την Ιερουσαλήμ