• Τον Ενισχύει ένας Αγγελιοφόρος Σταλμένος από τον Θεό