• Προσδιορίζεται η Ταυτότητα των Αληθινών Λάτρεων στον Καιρό του Τέλους