• Να Εμπιστεύεστε στον Ιεχωβά για Καθοδήγηση και Προστασία