• Δημιουργική Δύναμη​—«Ο Δημιουργός του Ουρανού και της Γης»