• Τίποτα Δεν Μπορεί «να μας Χωρίσει από την Αγάπη του Θεού»