• Να Μεγαλύνετε τον Ιεχωβά ως τον Μόνο Αληθινό Θεό