• Ο Ισραήλ στις Ημέρες του Δαβίδ και του Σολομώντα