• «Δες! Το Λιοντάρι που Είναι από τη Φυλή του Ιούδα»