• «Αναλογιστείτε . . . Εκείνον που Έχει Υπομείνει»