• Διακηρύττονται «τα Καλά Νέα Σχετικά με τον Ιησού»