• Ηθικές Εκλεπτύνσεις—Αντανακλούν την Αγιότητα του Θεού