• Υποστήριξη της Βασιλείας—Οικοδόμηση για Λατρεία και Βοήθεια σε Περιπτώσεις Καταστροφών