• Διατήρηση της Ειρήνης και της Καθαρότητας της Εκκλησίας