• Είναι ο Χριστιανικός Κόσμος η Αντιτυπική Ιερουσαλήμ;