• Η Διαθήκη της Βασιλείας Προμηθεύει τον Κυβερνήτη του Νέου Κόσμου