• Ανασκόπησις του Παγκοσμίου Έργου του Περασμένου Έτους