• Οι 1.290 και 1.335 Ημέρες της Προφητείας του Δανιήλ