• Προσδιορισμός του Έτους από τα Γεγονότα και τη Γραφή