• Καθορισμός Τελικής Τύχης στην Τωρινή Περίοδο Κρίσεως