• Αιώνιος Αίνος Οφείλεται στον Κυρίαρχον του Νέου Κόσμου