• Η Ειρήνη που Ακολουθεί τον Πόλεμο από τον Ουρανό