• Απόδοσις Εκτιμήσεως στις Βασικές Χριστιανικές Εκδόσεις