• Νεκροί ως προς τον Παλαιό Κόσμο, Ζώντες ως προς τον νέο Κόσμο