• Ποια Είναι η Θέσις του Ισραήλ Απέναντι του Θεού;