• Η Πραότης και η Εγκράτεια Παράγουν Ειρηνικόν Καρπόν