• Η Αγάπη προς τον Πλησίον Δεν Αντικαθιστά την Αγάπη προς τον Θεό