• Η Πηγή Κάθε Δυναμικής Ενεργείας και Σθεναρής Ισχύος