• Χρησιμοποίησις της Ζωής σε Αρμονία Με το Θέλημα του Θεού