• Η Ζωηρή Απεικόνισις της Διακονίας του Ιησού από τον Μάρκο