• Ένας με Θερμή Καρδιά Ιατρός Συγγράφει το Ευαγγέλιον