• Καθολικός Ιερεύς Υποκινεί τη Σύλληψι Μαρτύρων του Ιεχωβά