• Για να Διαφυλάξετε τις Ψυχές σας Ζωντανές, Έχετε Πίστι