• Υπομένετε με Αγάπη και θα Μπορέσετε να Υπομείνετε