• «Αιώνιον Ευαγγέλιον» για τον «Καιρόν του Τέλους»